Casa Tamariu

Reforma i ampliació d’un habitatge unifamiliar aïllat a Badalona.

Inicialment, els nostres clients volien un projecte eficient energèticament, però d’arquitectura convencional. En comentar-los que fèiem bioconstrucció i que treballàvem amb productes naturals per crear espais saludables, no s’ho van pensar molt. Tots dos són professionals sanitaris i van ser molt receptius. L’objectiu era millorar les condicions de l’habitatge original de 90 m2 i la creació d’un nou volum per albergar la sala d’estar, el menjador i la cuina.
Es va fer una redistribució de la casa original per adossar el nou volum, convertint la cuina, el lavabo i el saló en el dormitori principal amb el seu vestidor i el seu lavabo.
Hi havia problemes d’humitat i falta d’aïllament tèrmic que millorem aplicant un SATE de calç i cànem en totes les façanes mitjançant el sistema Heswall de Hemp Eco Systems. A l’interior de l’habitatge es va optar pel mateix sistema, però de menys gruix, per regular la humitat interior. La coberta també va ser aïllada amb calç i cànem en algunes zones i manta de cotó en unes altres.

El nou volum es va dissenyar amb criteris bioclimàtics, aprofitant al màxim la façana sud amb grans finestrals per a l’hivern i l’ús de gelosies a l’estiu. L’envoltant és contínua de calç i cànem – sistema Hesmix de Hemp Eco Systems- i una coberta enjardinada.
El sistema de climatització emprat és una caldera de biomassa i sòl radiant. Totes les instal·lacions són biocompatibles.
La meitat de les portes van ser reutilitzades, decapades i se’ls va aplicar oli natural. Les restants són de fusta massissa i tractades també amb oli.
Totes les fusteries es van substituir per unes d’alumini d’alta qualitat i vidre doble baix emissiu.
Finalment, unes parets van ser pintades amb pintura de silicat de Keim i unes altres amb pintures de calç de Com-Calç
El resultat és un habitatge eficient i saludable.

 

Arquitecta colaboradora: Sonia Hernández-Montaño.
Fotografías: Eduardo Llasat.